Ørskogfjellet

Ikke penger til krabbefelt i 2018

Det er ikke lagt inn penger til krabbefelt opp Ørskogfjellet neste år.

Krabbefelt på sørsida av Ørskogfjellet er prioritert i NTP i perioden 2018-2023, men det ligger ikke penger inne i statsbudsjettet 2018.  Foto: STAALE WATTØ

Nyheter

TEMA: Alt om statsbudsjettet

I Nasjonal transportplan (NTP) fra 2018-2023 er det planlagt statlige bevilgninger til veger på Sunnmøre for 330 millioner kroner.

Det fordeler seg på to prosjekt: E136 Breivika - Lerstad med 200 mill. og krabbefelt over Ørskogfjellet på 130 mill.

Det kommer ikke penger til disse prosjektene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Heller ikke prosjektet «innseiling til indre Ålesund, Aspevågen» får penger i 2018.

Disse prosjektene får penger på Sunnmøre

I statsbudsjettet for 2018 er det foreslått penger til følgende prosjekter på Sunnmøre:

  • Fullføring av utbedring av Blindheim- og Moatunnelen i Ålesund kommune.
  • Rundkjøring på rv. 658 ved Kverve.
  • Refusjon av forskutterte midler til å bygge gang- og sykkelvei langs rv. 658 fra Gjøsund til Røysa i Giske kommune.
  • Videreføre utbedring av Ellingsøy- og Valderøytunnelen.
  • Midler til planlegging av E39 Vegsund - Breivika og E39 Volda - Furene.
  • Utbedring av ferjekaier på Festøya - Solavågen, Volda - Folkestad.
  • Bygging av undergang ved Ekset på E39 i Volda.

Får oppstartsmidler

I forhold til NTP ligger det inne penger til oppstart på Gjerdsvika fiskerihavn i Sande i 2018-budsjettet. Regjeringen foreslår å bruke 117,9 millioner til fiskerihavneprosjekter. Av dette settes 21 millioner av til større vedlikehold og 97 millioner til å gjennomføre tiltak ved følgende havner: Mehamn (Finnmark, ferdig 2018), Båtsfjord (Finnmark, ferdig 2018), Gjerdsvika (oppstart 2018).

I forhold til Stad skipstunnel kan Kystverket starte bygging tidligst i 2019, ifølge NRK.

Når det gjelder prosjektene på E136 i Romsdalen (Stuguflåten og Flatmark), så trenger statlige etater 2018 til å klargjøre prosjektene, sier Rauma-ordfører Lars Olav Hustad til Åndalsnes avis. Derfor er det forventninger om midler tidligst i 2019.

– Regjeringen vil sette av midler til å fullføre skredsikringsprosjektet E136 Dølsteinfonna og Fantebraute i Rauma kommune. Veien ventes åpnet for trafikk i mai 2018, står det i statsbudsjettet.

Dette er planene for 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018-2029 (prosjektene som får statlige midler allerede i 2018 er uthevet):

ProsjektKostnadsoverslag Statlige midler 2018-2023 Statlige midler 2024-2029 Annen finansiering 2018-2029
E39 Ørskogfjellet, krabbefelt130130
E136 Stuguflåten - Rødstøl, krabbefelt650650
E136 Flatmark – Monge – Marstein950950
E136 Breivika - Lerstad1 8002002001 400
E39 Volda – Furene900600300
E39 Vegsund – Breivika2 8001 0001 800
E39 Møreaksen, Molde - Ålesund (start)37 0006 0002 000
Bypakke Ålesund160160
E39 Skorgedalen, rassikring6060
Innseiling indre Ålesund4646
Gjerdsvika fiskerihavn 100100
Fosnavåg fiskerihavn102102
Gjøsund fiskerihavn8080
Stad skipstunnel2 7001 5001 200