foto
Eksempler Eksempler på vanlig søppel funnet på havbunnen: A-C: plasthanske, garn som sitter fast i korallrev og trålwire, D: drikkekartong med plastfôring, E-G: plastpose, pakkebånd i korallrev og søppelsekk. Foto: MAREANO
foto
Kartlegging Bunnkartleggingsprosjektet Mareano jobber bl.a. med å registrere søppel på havbunnen. Foto: MAREANO