Ulstein:

To bilar i trafikkulukke

Måndag morgon melde politiet i Møre og Romsdal om eit trafikkuhell i Ulstein.
Nyheter

Ulukka skjedde i Hasundkrysset på fylkesveg 61. Ifølgje ei Twitter-melding klokka 08.20 så skal to køyretøy vere involvert, naudetatane er på staden.

Vegvesenet melder at det kan vere glatt på staden etter lekkasje av frostvæske.