NVE har endret vanningsstrategi:

- Fortsetter så lenge vi ser effekt

Det er fremdeles store bevegelser i det ustabile fjellpartiet, men noe lavere enn på det største.
Veslemannen
  • Veslemannen er et lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen.
  • Mens de årlige bevegelsene i Mannen utenfor Veslemannen utgjør noen få centimenter årlig, har den mest aktive delen av Veslemannen forskjøvet seg over én meter det siste året.
  • Området som kan rase har et volum på 120.000 - 180.000 kubikkmeter, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.
Nyheter

- Vi ser fortsatt store bevegelser i fjellet. Det ligger på 15 cm i øvre del nå, og cirka 1 cm i nedre del, sier Lars Harald Blikra, seksjonssjef i NVE, i en oppdatering tirsdag ettermiddag.

Dette er altså noe lavere enn de rekordstore bevegelsene som er målt det siste døgnet, oppe på 25-35 cm i døgnet.

SE OGSÅ: Utforsk Veslemannen i 360 grader

Vannsystem

NVE har siden klokka 02.30 pumet på med vann i håp om å kunne utløse et mindre skred, slik at fjellet kan stabilisere seg. Dette ser ut til å ha effekt.

- Vi ser effekt av vanntiltaket. Nå får ikke fjellet naturlig tilførsel av vann med regn og snøsmelting. Så vi ser effekt, men det spørs om det blir nok, sier Blikra.

Lars Harald Blikra i NVE.   Foto: Sofie Svanes Flem

På toppen av fjellet har NVE tre tanker med vann som kan pumpe 5.400 liter i timen. Vannet pumpes 200 høydemeter opp fra et fjellvann, og dette setter begrensninger på hvor mye vann som kan pumpes av gangen.

Fra i natt har NVE prøvd en annen strategi, der de har samlet opp vann for så å pumpe større mengder hver fjerde time - 18.000 liter vann. Nå vil de gå over til en annen strategi.

- Nå vil vi tilføre mindre mengder, men heile tida, for å se om det har en annen effekt, sier Blikra.

- Vi har tilført ganske store mengder på ganske kort tid, da kan det være at det er en del vann som går rett gjennom uten å gå ned i sprekkene. Nå tar vi mindre mengder, men kontinuerlig, sier han.

Slik så det ut på toppen av mannen fredag. Foto: NVE / Grafikk: Sofie Svanes Flem


Siste sjanse før vinteren

NVE vil vurdere situasjonen utover dagen.

- Vi får vurdere utover dagen og se om effekten er stor nok. Man kan ikke holde på så veldig lenge heller. Men vi fortsetter så lenge vi ser en effekt og utvikling nå, sier han.

Det er venta fallende temperaturer på onsdag og utover uka.

- Skjer det ikke noen endringer det nærmeste døgnet, så tror jeg vinteren er kommet for godt der oppe, sier Blikra.

Måleinstrumenter ute av drift

På grunn av de store bevegelsene er tre måleinstrumenter, såkalte strekkstager som brukes til å måle fjellets bevegelse, nå ute av drift. Dette var som forventa, og det er ingen dramatikk i dette, sier Blikra.

- VI har god kontroll på overvåkinga, og har to ulike radarsystemer som overvåker bevegelsene. Vi var forberedt på at strekkstagene ville ryke, sier han.

Strekkstagene har vært montert på tre punkter, med den ene enden skrudd fast i det stabile fjellet, og den andre festet i løse masser.

Så mye kan rase

Det er usikkert om hele Veslemannen-partiet, eller bare deler, vil rase. Dersom hele partiet raser, står 120.000 – 180.000 kubikkmeter i fare for å rase ut. Hvor mye er det? En del: 120.000 kubikkmeter med steinmasser ville fylt opp hele Color Line Stadion med stein.

120.000 kubikk med stein ville fylt Color Line Stadion.