Vanning gir effekt – men kulde kan bremse Mannen

Hastigheten i det ustabile fjellpartiet Veslemannen har avtatt noe i natt som følge av kaldere vær. Klokka 02.30 startet NVE et nytt forsøk med vanning, og dette har ført til en svak økning i bevegelsene igjen.
Nyheter

Det melder NVE i en morgenrapport tirsdag klokka 09.

Det har de siste dagene vært rekordstore bevegelser i det ustabile fjellpartiet, etter at faregraden for ras ble hevet til rød - ekstrem -  på søndag. Da ble innbyggerne som bor under fjellet evakuert for andre gang på kort tid.

Større bevegelser i Veslemannen den siste uken enn i hele 2016

NVE har startet en ny runde med vanning av Veslemannen. Den siste uken har fjellpartiet beveget seg over 70 centimeter.


Også i forrige uke ble innbyggerne evakuert, og da prøvde NVE å utløse et skred med hjelp av å pumpe vann ned i sprekkene. Pumpingen av nærmere 200.000 liter gav effekt, men kaldere vær gjorde at fjellet stabiliserte seg og innbyggerne fikk flytte hjem.

Fra vanningsarbeidet tirsdag.   Foto: NVE

 

Søndag ble altså farenivået på nytt hevet.

– Hastighetene i fjellpartiet har vært store og har hatt hastigheter som tilsvarer 25 til 35 cm/døgn i den mest aktive øvre delen og 2 cm/døgn i nedre deler. Hastigheten i fjellpartiet har siden avtatt noe som følge av kaldere vær, heter det i morgenrapporten til NVE tirsdag morgen.

Veslemannen Mannen sett fra parkeringsplassen under Trollveggen. Gult omriss viser det ustabile fjellpartiet Mannen. Bevegelsene innenfor dette området er lave, inntil et par cm pr år. Unntaket er Veslemannen (rødt omriss) hvor bevegelsene i den mest aktive delen er over én meter i året (merket 1 på fotoet). Punkt 2 viser «Spiret», som danner frontpartiet av Veslemannen. Der er bevegelsene lavere, som regel mindre enn én cm pr døgn.  Foto: Foto/illustrasjon: NVE

Bevegelsene i den øvre, mest ustabile delen, varierer mye, men ligger på en hastighet som tilsvarer 20 cm/døgnet. Dette tilsvarer de største hastighetene som ble målt i forrige runde.

120.000-180.000 kubikk kan rase ut:

Har pumpet nærmere 200.000 liter vann ned i fjellet: Vannet gav effekt, men de fikk ikke pumpet nok

For første gang forsøkte NVE å «hjelpe» i gang et ras fra Veslemannen. Vannet førte til store bevegelser i fjellet, men snø og minusgrader gjorde at det stabiliserte seg.


NVE har jobbet med å sette i gang et nytt forsøk med vanning, men på grunn av sterk vind lot det seg først gjøre natt til tirsdag. Vanningen starta klokka 02.30, og man ser tirsdag morgen en svak økning i bevegelsene igjen.

Mye avhenger nå av temperaturen. Et eventuelt ras bør gå innen kort tid, tirsdag eller onsdag, før det fryser til.

– Det siste spesialvarslet fra met.no indikerer lavere temperaturer enn tidligere, og nedbøren vil høyst sannsynlig komme som snø. Dette vil reduserer den naturlige tilførselen til området, skriver NVE.

Som opprettholder rødt farenivå, og vil fortsette vanntilførselen utover dagen.

Bildet viser radarmåling av Veslemannen perioden: natt til lørdag - natt til søndag. Forklaring til tegnforklaring: rødt = høy hastighet, blått = ingen hastighet.   Foto: Foto/Illustrasjon: NVE