Bjørke i Ørsta:

Bjørkingar står opp

Krev openheit i saken om eventuell overgang frå Ørsta til nye Volda kommune.

Sentrum Tussa Kraft sitt anlegg på Bjørke – ved sentrum av bygda. 

Nyheter

Ei gruppe på 25 innbyggjarar på Bjørke i Ørsta krev i eit brev til fylkesmannen at saksgangen når det gjeld spørsmålet om grensejustering vart halden på eit ope og demokratiske nivå.