Les grunngjevinga her:

Fiskerstrand Verft og Vanylven kommune får IA-pris

IA-rådet i Møre og Romsdal gir både verft og kommune heider for godt arbeid med inkluderande arbeidsliv.

Heidra Konsernsjef Rolf Fiskerstrand ved Fiskerstrand Verft.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Heidra Rådmann Andreas Christian Nørve i Vanylven kommune.  Foto: Knut Arne Aarset

Prisane til Vanylven kommune og Fiskerstrand Verft blei delt ut under IA-konferansen i Molde torsdag. Det er IA-rådet som arrangerer konferansen, som har over 600 deltakarar, og som peiker ut vinnarane av IA-utmerkinga 2017.

I grunngjevinga for prisen til Fiskerstrand Verft AS peikar deira IA-rådgjevar på  god arbeidskultur utvikla gjennom partssamarbeid og gode HR-rutinar.


Fiskerstrand verft hedret jubilanter

To arbeidere med til sammen 75 års erfaring ved Fiskerstrand verft ble hedret for innsatsen.

«Bedriftens IA-plan henger synlig i alle avdelinger! Bedriften jobber systematisk og målbevisst med tanke på arbeidsmiljøet, effektivitet og innovasjon/forbedring. Det prioriteres fokus på tidlig tiltak og dialog ved helseutfordringer, sykdom, rus, ulykker, utfordringer knyttet til familiesituasjon, rus, psykiatri etc. for å ivareta den enkelte og bedriftens leveransekrav/daglig drift», skriv IA-rådet i grunngjevinga.

Erna besøkte lærlingar på Fiskerstrand Verft: – Viktig å halde på kompetansen

I ei periode med permittering har verftsleiinga vist «særskilt evne og vilje til og ivare og skjerme utsatte og sårbare personer/grupper. Dette skyldes et seriøst IA-arbeid og godt partssamarbeid i bedriften», heiter det i grunngjevinga.


Vanylven tar studielånet

Slik vil kommunen sikre rekruttering til stillingar innanfor omsorg, skule og barnehage.

Vanylven kommune jobbar også godt med helse, miljø og sikkerheit (HMS), men blir særleg heidra for å inkludere folk som står utanfor arbeidslivet. I grunngjevinga lister IA-rådet opp følgjande:
 
  1. Ein sentral og viktig samarbeidspartner for NAV ved å ta imot kandidatar på arbeidstrening.
  2. Gjer god jobb med lærlingar i alle arbeidsfelt i kommunal sektor – ta imot alle!
  3. Har oppretta eige ungdomsprosjekt for å motivere og få sett i gong ulike tiltak for arbeidsledig ungdom.
  4. Stor velvilje for å legge til rette arbeidsoppgåver for tilsette som slit med helsa.

Bedriftsledelse, rådmann, tillitsvalgte og hovedverneombud hos Fiskerstrand Verft AS og Vanylven kommune var tilstades på konferansen for å ta imot utmerkingane.