Ingen katapult-tildeling til Ålesund

– Skuffet på vegne av næringslivet

ÅKP Blue Innovation Arena og industrimiljøet på Møre ble ikke en del av Norsk Katapult-programmet i denne runden.  Kun to av 38 søkere fikk tilslag.

Deling: Daglig leder Per Erik Dalen i Ålesund kunnskapspark understreker at Blue Innovation Arena skal være en allmenning som er åpen for flest mulig. Foto: Nils Harald Ånstad  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

– Vi hadde håpet at en katapultstatus skulle gi oss en boost. Jeg er skuffet på vegne av næringslivet, sier adm.dir. Per Erik Dalen i ÅKP til Sunnmørsposten.

To nasjonale katapultsentre

Det var SIVA, selskapet for Industrivekst som signaliserte at 1-3 kandidater skulle få slik status der de fordeler 50 millioner kroner.

På en åpen markering i Oslo i formiddag offentliggjorde kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner at Norwegian Manufactoring Technologies på Raufoss og FutureMat – katapult for framtidens materialer i Kristiansand kåres til Norges første nasjonale katapultsentre. Det første senteret er innvilga inntil 24 millioner kroner og FutureMat inntil 21,5 millioner kroner.

Katapult er næringsnære sentre for testing, simulering og visualisering.

Næringsministeren åpnet nytt inovasjonssenter i Ålesund:

– Jeg er så stolt av det dere får til

Næringsminister Monica Mæland fikk æren av å åpne ÅKPs Blue Innovation Arena tirsdag ettermiddag.

Slått på mållinja

– Vi var helt på mållinja, sier Dalen.

– Selv om det ikke ble økonomisk uttelling denne gangen så er det i alle fall tilfredsstillende at søknaden var med i sluttfinalen som medførte at kun to miljø av 38 fikk tildeling. Det viser at det legges vekt på kvalitet, og det inneholder vår katapult, fortsetter Dalen.


Disse vil bli norsk katapult

Runde Miljøsenter vil etablere Norsk katapultsenter for havenergi.


– Vi har allerede en katapult som er i drift. Dette skulle være med å akselerere denne.

Neste generasjons testarena

Men vi har nye muligheter ved nye tildelinger neste år. Dersom regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt blir summen som skal fordeles doblet til 100 millioner kroner, sier Dalen og blir ivrig:

– Det er ikke bare at vi har en katapult, dette innebærer en helt ny måte å tenke på for å få opp ny produksjon og nye tjenester. Slik de blant annet gjør i romfarten.  Dette er ingen sløydsal, dette er neste generasjons testarena. Her befinner vi oss i fremste skåra.

– En digital tvilling

Her kan en ta et nytt produkt som en ønsker å utvikle og begynne å jobbe med. En kan se om ting holder mål virtuelt før du begynner å lage dem. Det gir kunnskap i katapulten, men ikke minst i bedriftene. Her kan bedriftene utvikle ting sjøl og få dem testet. Dette er en allmenning der døra står åpen fra klokka åtte om morgenen.

Om noe blir utviklet i innovasjonsarenaen kan en hoppe over i katapulten og få det testet der. Dermed får du en digital tvilling av det du har tenkt å bygge og lage. Det gjør at du kan putte erfaring i fysiske produkter og gjøre forbedringer, forklarer Dalen.

Andre finansieringskilder

– Vi vil nå se på andre finansieringskilder frem til neste tildelingsrunde. Vi har allerede fire næringsklynger i regionen som har tilknytning til ÅKP Blue Innovation Arena og vi vil bruke tyngden dette gir til å sette i gang enda flere aktiviteter. Den maritime klyngen GCE Blue Maritime som er landets største næringsklynge har allerede flere prosjekter og annen virksomhet i gang, så aktiviteten skal vi holde oppe frem til neste søknadsrunde, sier Dalen.

Under pressekonferansen fredag formiddag gjorde adm.dir. Espen Susegg i SIVA det klart at det blir ny søknadsrunde allerede før sommeren neste år.