154 tros- og livssynssamfunn har krav på tilskudd fra Ålesund

Over 4.000 medlemmer i 154 ulike tros- og livssynssamfunn har krav på tilskudd fra Ålesund kommune.

Den katolske kirke Katolikkene utgjør den største menigheten utenfor Den norske kirke i Ålesund. Her fra «Corpus Christi»-prosesjonen i 2014.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Ålesund har en rikholdig flora av tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Det viser årets oversikt fra Brønnøysundregistrene der det er hele 154 ulike livssynssamfunn med til sammen vel 4.000 medlemmer som bor i Ålesund. Hvert enkelt medlem utløser et kommunalt tilskudd på 610 kroner. Dette er det samme som blir betalt i tilskudd til medlemmer i Den norske kirke.