Må fjerne miljøgift på Aspøya

Flere grunneiere har fått pålegg om å fjerne forurenset masse på Aspøya.

Aspevågen Stort prosjekt for å fjerne ulike miljøgifter. Arkiv  Foto: Staale Wattø

Nyheter

I likhet med flere grunneiere, har Kristensens Eiendomsselskap ANS fått pålegg om å gjennomføre oppryddingstiltak på Aspøya, der Ålesund trådstiftfabrikk en gang lå.

Undersøkelser på eiendommen som ligger mellom Skutvikpiren og Liaaen verft, har vist høy forurensning av ulike miljøgifter, særlig i sjøkanten. På bakgrunn av grunnvannsprøver, spredningsberegninger, tangprøver og lokale tidevannsforhold er forurensningen vurdert å ha betydelig spredningsrisiko.

Fylkesmannen ber grunneier skifte ut forurenset masse over et areal på 440 kvadratmeter.

Da også naboeiendommen som eies av Elling Aarseth og Co har fått samme beskjed, anbefales grunneierne å samkjøre oppryddningen.

Frist for gjennomføring og sluttrapport er 15.mai 2018.