Barnevernet tar sjølkritikk

Fylkesmannen har funnet alvorlig svikt i barnevernet i Ålesund, etter at de overlot omsorgen av ei jente til en fosterfamilie som ikke var godkjent. – Barnevernet tar sjølkritikk på de alvorlige manglene, skriver kommunen i ei pressemelding.

Venke Brandshaug, konstituert leder for Barnevernet i Ålesund, sier kommunen tar sjølkritikk etter at Fylkesmannen avdekket alvorlige mangler ved oppfølginga av ei jente i fosterhjem.   Foto: FOTO: ÅLESUND KOMMUNE

Nyheter

En fosterfar blei i lagmannsretten 3. juli dømt for overgrep mot et forsterbarn som Ålesund kommune hadde plassert i hans familie. Mannen blei dømt til seks og et halvs års fengsel for voldtekt og grove seksuelle overgrep mot sin fosterdatter.

Siden har Fylkesmannen gjennomført et tilsyn med barnevernet, og avdekket store mangler i barneverntjenesten sin oppfølging av fosterbarnet.

Ålesund kommune har inntil i dag ikke villet kommentere rapporten, men torsdag kom en pressemelding der kommunen skriver at de tar sjølkritikk på de alvorlige manglene Fylkesmannen påpeker.

– Dette er en svært trist sak som vi tar på det største alvor. Barnevernet jobber kontinuerlig for at barn skal være trygge og ha det godt. Ålesund kommune ønsker å understreke at vi har et godt barnevern, og det ønsker vi at det skal være fremover også, sier konst. barnevernleder Venke Brandshaug i pressemeldinga.


Tilsynsrapport avdekker svikt i barnevernet:

Overgrepsdømt fosterfar var ikke godkjent

Barnevernet i Ålesund overlot omsorgen for jenta til en fosterfamilie som ikke var godkjent, skriver TV2. I familien ble jenta voldtatt og utsatt for grove seksuelle overgrep av fosterfar.
– Mangler ved dokumentasjon

– Barnevernet tar selvkritikk på de alvorlige manglene Fylkesmannens tilsyn påpeker. Barnevernet har hatt mye kontakt med fosterhjemmet og fulgt nøye med på barnet, men vi ser at det er store mangler ved dokumentasjonen i saka. Derfor har vi sett i gang et arbeid for å gjennomgå alle rutinene våre. Dette for å forsikre oss om at lovkravene og kravet til dokumentasjon blir godt ivaretatt fremover, sier Brandshaug videre.

Sier fosterhjemmet var godkjent

Sunnmørsposten er blant mediene som har skrevet at fosterfamilien ifølge granskningen som Fylkesmannen har gjort ikke var godkjent som fosterfamilie. Kommunen mener dette gir et skjevt bilde.

– Det fremstilles i media som om fosterhjemmet ikke var godkjent. Fosterhjemmet ble formidlet av Fylkesbarnevernet og allerede godkjent i år 2000, og grundige vurderinger ble gjort før det ble bestemt at barnet skulle plasseres der. Barnevernet tar kritikk på at det var mangler ved dokumentasjonen også her, sier Brandshaug, som sier barnevernet nå gjennomgår dagens rutiner for dette.

Videre skriver kommunen at den er opptatt av å skjerme og ivareta jenta, og ønsker ikke å gå inn i detaljene i rapporten fordi den inneholder taushetsbelagt informasjon.

– Kommunen har en god dialog med jentas advokat, og skal så snart det lar seg gjøre ha et møte om den videre prosessen. Barnevernet er opptatt av at dette skal skje i samarbeid med jenta og advokaten, står det i pressemeldinga.


Dømt for overgrep:

Fosterfar dømt for voldtekt

En tidligere ustraffet mann i 50-årene år har blitt dømt i Frostating lagmannsrett til fengsel i seks år og seks måneder i fengsel for overgrep mot sin egen fosterdatter.