Vil kvitte seg med 6.000 ansatte og konsulenter:

Nordea skal kutte også i Norge

Nordea varsler at bankkonsernet skal kvitte seg med 6.000 ansatte og konsulenter.

Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea, bekrefter at det blir kutt også i Norge. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix 

Nyheter

– For å sikre vår langsiktige konkurransekraft planlegger vi å redusere antallet ansatte og konsulenter med minst 6.000, hvorav cirka 2.000 er konsulenter, opplyser Nordeas administrerende direktør Casper von Koskull.

Kuttene ble varslet i forbindelse med presentasjonen av selskapets kvartalsresultat. Det er uklart hvilke virksomheter som omfattes av nedskjæringene, men Nordea introduserte i september en såkalt chatbot, som så langt har svart på 10.000 spørsmål fra kundene.

I desember skal banken ta i bruk en robotrådgiver, som skal gi investeringsråd til kunder.

– I de kommende år vil vi oppnå stordriftsfordeler ved å ta våre styrkeposisjoner til neste nivå og skape effektive og automatiserte enheter, sier direktøren i sin kommentar til regnskapet.

Nordea har ikke gjort klart hvordan kuttene vil fordele seg mellom landene Nordea driver forretning i.

Skal kuttes i Norge

Til E24 sier Snorre Storset, sjef i Nordea i Norge, at det også vil bli kutt i Norge.

– Vi ser at vi kan bli mer effektive i alle ledd i banken, så dette vil påvirke virksomhet ganske balansert på tvers av landene, også i Norge, sier Storset til nettstedet.

Han vil ikke ut med hvor mange jobber som skal kuttes i Norge, men forteller at det er en prosess som vil gå over de neste tre til fire årene. Ifølge Storset skal ikke funksjoner i Norge legges ned.

– Når vi nå har gjort store investeringer i våre IT-systemer, samtidig som vi ser at det kommer nye aktører inn i markedet og at kundenes ønsker for hvordan de vil bruke banken endrer seg, ser vi at vi over de neste tre til fire årene kan drive banken mer effektivt. Det er digitaliseringen som gjør det mulig, sier Storset.

Ifølge E24 hadde Nordea totalt 32.000 ansatte ved utgangen av tredje kvartal.