Helgapraten:

Mannen holdt på å ta livet av geologen

Lars Harald Blikra slutter aldri å elske fjell. Selv ikke etter at Mannen var nær ved å ta livet av ham i et skred.

Fjellmannen Lars Harald Blikra har lært mye både om seg selv, og faglig, i prosessen med Mannen.   Foto: Leikny Havik Skjærseth

Nyheter

Det er en vanlig dag på jobben i 2011. Lars Harald Blikra befinner seg i en fjellside, et stykke ned i fjellet som nå er kjent som Mannen. Han skal gjøre noen observasjoner og vet at han beveger seg like ved løse fjellpartier, men han går der hvor han vurderer at det er minst sjanse for ras.