Ser haldningsendring hos fiskarar: Vil fiske i reint hav

– Det er ikkje slik at vi vassar i søppel på havet. Langt derifrå, seier sjarkfiskar Tore Hauge.

Søppel Garnbuss og nokre famnar med line var det Tore Hauge fekk rydda opp frå sjøen ein dag tidlegare denne veka. Dei tek med det dei klarer, og elles brukar dei å merke og varsle Fiskeridirektoratet om store funn.  Foto: Ingar Støyle Bringsvor

No er det mykje fokus på kvalitet, og det er idiotisk å «skite i eige reir»

Tore Hauge
Nyheter
Denne dagen fiskar MS «Haugstad» vest av Storholmen, nord for Stad. Om kvelden leverer dei fangsten til Sandefisk på Sandsøya. Dagens fangst inneheld også noko som fiskarane ikkje vil ha i lasta:

– Vi har fått litt vekkslitne fiskesnøre, pilkar og sen. Det er ikkje uvanleg, men det er ikkje meir enn ei halv kasse med plast i månaden, seier skipper Tore Hauge.