Studenter tilbyr rettshjelp i distriktene

Jussbussturene er truet

Ordningen med jussbuss, der folk i hele landet kan få rettshjelp, trues av kutt på statsbudsjettet.

STUDENTHJELP Jusstudentene, her ved Ålesund fengsel. – Vi opplever stadig vekk at folk sliter med å finne fram til oss. Derfor reiser vi rundt i landet for å informere og tilby vår hjelp, forteller Karina Kviebakk Mauren (t.v). Bak fra venstre: Ingvild Heimland Henni, Siyaamala Loganathan, Mira Christine Marcussen, Guro Åsbø og Erik Rustad Markussen.  

Nyheter

Denne uka er ni jusstudenter på rundreise i vårt distrikt. Men slike turer kan det bli færre av, dersom regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt, forteller student og jussbuss-medarbeider Karina Kviebakk Mauren.