Ålesund kommune mener eiere av private barnehager har brutt lova

Barnehageeiere kjøpte naust, kiosk og biler

Ålesund kommune reagerer på private barnehagers bruk av offentlige tilskudd. Barnehagenes advokat er uenig i lovtolkningen.

KJØPTE NAUST OG TOMT Åse barnehage AS eier naust og tomt i Tørlevågen til en verdi av 800.000 kroner. Ålesund kommune mener dette ikke kommer barna til gode.  

Nyheter

Kommunen har det siste året gransket flere private barnehager, eiernes utbytter og bruk av offentlige tilskudd.