Industriområde på Sjuknesstranda i Sula skal utvides

Gammel klippfiskbrygge kan forsvinne

Fortsatt fins en og anna klippfiskbrygge som forfedrene våre bygde. Nå varsler fylket innsigelse mot å tilintetgjøre en på Sula.

Kulturminne Vest for H.I Gjørtz i Sjuknesstranda på Sula er industriområdet søkt utvidet med utfylling i sjø og nybygg som ruver halvparten så høyt som Ålesund rådhus. Klippfiskbrygga/vøren fra ca 1850, til høgre for fyllinga, kan da bli borte for alltid. 

Nyheter

H.I Gjørtz vil utvide industriområdet sitt på Sjuknesstranda ved Eidsnes i Sula. Nordplan har utarbeidet et planforslag om å bygge ut et område på 70 dekar i sjøkanten med utfylling i sjø.