Vil legge ned ungdomsskolen på Godøya

Går inn for kun en ungdomsskole i Giske kommune

Flertallet i komiteen for oppvekst og kultur i Giske kommune gikk i forrige møte inn for å samle alle ungdomsskole-elever i kommunen på Valderøy ungdomsskule.

Godøy skule Ungdomstrinnene på Godøy kan forsvinne om kommunestyret går inn for det. 

Nyheter

Det betyr at ungdomsskolen på Godøya, om komiteens flertall får det som de vil, vil bli nedlagt.