Reguleringsplanen for Borgundfjordtunnelen er ferdig

Tunnel kan lette trafikktrykket, men hus står i fare for å bli revet

Målet med en tunnel under Borgundfjorden er et tryggere, effektivt og mer fleksibelt vegsystem mellom Ålesund og Sula.

GÅSEID Slik blir kryssløsninga på Gåseid. Illustrasjon: Nordplan AS 

I Sula er prosjektet prioritert på topp i kommunens næringsplan

Hans-Peter Kaaresen
Nyheter

Det går fram av forslaget til reguleringsplan for Borgundfjordtunnelen som nå er ferdig.