Nordøyvegen

– Største enkeltkontrakt på et veganlegg i Midt-Norge

Hovedkontrakten for Nordøyvegen lyses ut 26. januar.

Nordøyvegen blir et fastlandssamband for øyene i Haram og Harøya i Sandøy kommune.   Foto: ARKIV

Nyheter

Det melder Våre Veger. Ifølge nettstedet skal det være et orienteringsmøte i Oslo 29. november.

Planen er at Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune skal lyse ut hovedkontrakten for Nordøyvegen 26. januar.

– Dette er den hittil største enkeltkontrakten på et veganlegg noen gang i Midt-Norge. Kostnadsanslaget er 1,8-2,2 milliarder kroner, skriver Våre Veger.

Kontraktsigneringen skal skje i august 2018, og byggestart er oktober/november samme år.

– I hovedkontrakten inngår bygging av tre større bruer, tre undersjøiske tunneler, en miljøtunnel, en sjøfylling og i tillegg 3,1 kilometer ny veg, skriver Våre Veger.