Dømt for brudd på bokføringsloven

En mann bosatt i Ålesund må sone 40 dager i fengsel etter at han ikke tok seg bryet med å føre regnskap.

Rettssal 139. Sunnmøre tingrett. Rettssak. ILLUSTRASJON  Foto: Stig Vågnes

Nyheter

En mann i slutten av 40-årene unnlot å føre regnskap i en periode på 1 år og 10 måneder.

Omsetningen i perioden var på 1,4 millioner kroner, ifølge Sunnmøre tingrett.

Nå er mannen dømt til fengsel i 40 dager for brudd på bokføringsloven.

– Siktede er tidligere straffedømt to ganger for lignende forhold, påpeker retten.

Førte ikke regnskap

Mannen unnlot å bokføre alle opplysninger som var nødvendige, og han unnlot helt å føre regnskap for virksomheten.

Skatt Midt-Norge begjærte selskapet konkurs, fordi siktede ikke klarte å betale hele merverdiavgiften.

Fikk fem dager kortere straff

Det var formildende at mannen erkjente straffskyld og samtykket i tilståelsesdom.

Sunnmøre tingrett var i utgangspunktet enig med aktor Hilde Haugen i at straffen burde være ubetinget fengsel i 45 dager. Men erkjennelsen av straffskyld og tilståelsen ga 5 dager strafferabatt.

Det inndras 30.000 kroner fra mannen, i tillegg til fengselsstraffen.