Tre millioner mennesker ferdes på trafikkterminalen hvert år

Gjerde for tryggere Moa

Hensikten er å forhindre nye ulykker der folk blir påkjørt av bussen.

Gjerde Ståle Nakken ble nylig pensjonert som bussjåfør, men tar fortsatt vakter på tilkalling. Som verneombud ba han i vår om tiltak for tryggere ferdsel for fotgjengere ved Moa trafikkterminal, noe også sjåførene lenge har ønsket. Denne uka kom gjerdet opp, som det første av flere tiltak for å forhindre at folk blir påkjørt av busser. 

Nyheter

Denne uken kom det opp et solid gjerde rundt store deler av oppstillingsplassen for busser ved Moa trafikkterminal.