Ferske tall

M & R med voldsom oppsving i høyere utdanning

For tjue år siden lå vi på jumboplass når det gjaldt høyere utdanning. Nå topper innbyggerne i Møre og Romsdal statistikken.

Kraf­tig byks Møre og Roms­dal har gjort et kraf­tig byks når det gjel­der an­del av be­folk­nin­gen med høyere ut­dan­ning på mas­ter­grads- og dok­tor­grads­ni­vå. Arkivfoto: Staa­le Wat­tø. 

Nyheter

I alle fall når det gjelder veksten i den formelle kompetansen til de i alderen 30–39 år.