Etter tekniske problem og lang tid utan måling blinkar det igjen raudt i Eiksundtunnelen

Ny fartsmåling under sjø

– Eg kan berre stadfeste at vi på nytt har fartsmålingar i Eiksundtunnelen.Vi har lenge hatt tekniske problem her.

Fart: No er det på nytt farleg for bilistar å overskride fartsgrensa i Eiksundtunnelen, etter ein lang pause utan målingar. 

Nyheter

Dette fortel Jørgen Bysveen, regional koordinator for Automatisk trafikkontroll, ATK, i Statens vegvesen. Ifølgje Bysveen er det ei rekkje samanhengane hendingar som har ført til den lange driftsstansen.