Del 1: Hva gir mest energi – brenne matavfallet eller lage biogass til drivstoff i biler?

Klar seier til Grautneset

Skal matavfallet brennes opp eller gjenvinnes til biogass og biogjødsel? I første runde blir det full seier til Grautneset.

Fjernvarme 10 prosent av avfallet som brennes på Grautneset er matavfall. Snart skal dette avfallet i stedet sendes til anlegg for biogass og biogjødsel. I en serie ser Sunnmørsposten på hvor lurt dette egentlig er. Energiutnyttelse er dagens tema. På mandag ser vi nærmere på gjenvinning av næringsstoffene i matavfallet.   Foto: Arkivfoto: Staale Wattø

Nyheter