Tapte 130 millioner

Solstad Farstad-rederiet gikk på et tap på 130 millioner kroner. Det viser resultatet for første kvartal som sammenslått rederi.

Båter fra daværende Farstad Shipping i opplag. Nå en del av det nye rederiet Solstad Farstad  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det nyfusjonerte rederiet la fram sitt første kvartalsresultat i går kveld. Resultatet var dårligere enn hva anlytikerne hadde ventet.

På forhånd ventet analytikerne et driftsresultat på minus 88 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News, skriver DN.no

Det nye storrederiet hadde inntekter på i alt 1,4 milliarder kroner. Det er 100 millioner lavere en hva finansekspertene som følger denne bransjen hadde ventet.

Rederiet mener det globale supplymarkedet offshore fortsatt er negativt påvirket av lav etterspørsel og for mange tilgjengelige skip. Likevel begynner anbudsaktiviteten å ta seg stabilt opp, men ratene er fortsatt på et lavt nivå.

– Selskapet venter at markedet vil være svakt i det korte bildet, for deretter å gradvis forbedre seg på økte investeringer i offshoremarkedet på grunn av en mer stabil oljepris og betydelige reduksjoner i oljeselskapenes break-even-rate, skriver rederiet.

Solstad Offshore har stått i spissen for en konsolidering av den norske delen av offshorebransjen, og har med Kjell Inge Røkke og Aker på laget slukt Rem Offshore og deretter gått sammen med Ålesund-rederiet Farstad Shipping og John Fredriksen-kontrollerte Deep Sea Supply. Det skapte et av verdens største offshorerederier da selskapene fusjonerte og ble Solstad Farstad i slutten av juni i år.