Stiftelsen Kjell Holm får Byggeskikkprisen i Ålesund

Stiftelsen Kjell Holm og Sandbakk & Pettersen Arkitekter får pris for arbeidet med å restaurere Molovegen 12.

Molovegen 12. ARKIVFOTO: JUNE R. JOHANSEN 

Nyheter

Plan- og byggesaksutvalget har tildelt Byplansjef Olav Høydals minnepris – Byggeskikkprisen, til Molovegen 12 ved Stiftelsen Kjell Holm og Sandbakk & Pettersen Arkitekter.

Stiftelsen Kjell Holm kjøpte Molovegen 12 sommeren 2011, og restaurerte og rekonstruerte eiendommen i de fire neste årene.

I begrunnelsen for tildelinga av prisen skriver utvalget blant anna følgende:

Som et hus fra før bybrannen

– Når en ser på bilder før restaureringa tok til, ser en at Molovegen 12 har vært et komplisert prosjekt. Når en har lykkes, ligger det et nært samarbeid på ulike fagfelt og prosesser med mange detaljer til grunn.


Nyåpna bøkkerverksted

Siste tønna ble laget i Molovegen for 62 år siden. Nå blir det gamle håndverket trukket fram igjen i det gjenskapte bøkkerverkstedet.

– I dag fremstår Molovegen 12 som et historisk tidsbilde med en arkitektonisk restaurering utført av dyktige arkitekter, entreprenører og ulike fagfolk som byen kan være stolt av. Området Molovegen er Tusenårsstedet for Ålesund, og Molovegen 12 fremstår nå som et trehus fra før bybrannen. Huset vil danne eksempel og gi retningslinjer og inspirasjon for restaurering av trehus i Ålesund. Når Stiftelsen Kjell Holm nå har inntatt Molovegen 12 kan man derfor si at «ringen er sluttet».

Stiftelsen: en ære og en inspirasjon

Stiftelsen Kjell Holm forteller i ei pressemelding at arbeidet med restaurering og rekonstruksjon av den gamle og nedslitte bygningsmassen pågikk i perioden 2011 til 2015.

I denne perioden ble bolighuset på eiendommen tilbakeført til sin opprinnelige rominndeling. I førte etasje er blant annet pipe og grue gjenoppbygget, og Aslak Holms bøkkerverksted er gjenskapt. De to sidebygningene er slått sammen til en bruksenhet, og huser nå Stiftelsen Kjell Holms administrasjon, med kontor- og møtelokaler.

– Stiftelsen Kjell Holm er mer vant til å dele ut priser, stipender og økonomisk støtte enn å motta slikt. For oss er det en ære og en inspirasjon at rollene denne gangen blir snudd om, sier styreleder Marianne Roald Ytterdal i Stiftelsen Kjell Holm.