Politisk flertall i Ålesund:

Gir seg selv mer enn dobbelt så høy lønnsøkning som vanlig kommunalt ansatte

De politiske honorarene i Ålesund kommune økes med sju prosent fra 2017 til 2018. Tallene var ikke tatt med i årets budsjett.

Lønnsøkning Ordfører i Ålesund Eva Vinje Aurdal.  Foto: Morten Hjertø

Nyheter

Ordførerlønna i Ålesund kommune økes fra 1.052.550 kroner i år, til 1.125.850 i 2018, en lønnsøkning på 73.300 kroner.