Vegvesenet: Møreaksen kan bygges vesentlig billigere

Blant annet er fjellet bedre enn forutsatt, selv om forkjempere for Romsdalsaksen påstår noe annet, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Illustrasjon: Møreaksen 

Møreaksen
  • 2 km lang hengebru med seilingshøyde 65 m, fire kjørefelt og adskilt gang- og sykkelveg. 16 km undersjøisk tunnel med to doble løp. Pris: 14,5 mrd kroner (Statens vegvesens beregninger)
  • Hele strekningen fra Ålesund til Molde med fire felt er foreløpig kalkulert til 36,4 mrd kroner, inkludert kryssingen av Romsdalsfjorden. Selve fjordkryssingen har et kostnadsanslag på kr 14,5 milliarder.
  • Bompenger liten bil Ålesund-Molde er ut fra dette beregnet til ca. 450 kroner. Reisetid Ålesund-Molde via Møreaksen: 50 minutter
  • Møreaksen er vedtatt av regjering og storting og er klar for oppstart. Møreaksen er inne på Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 med 6 mrd. kroner pluss 2 mrd. i bompenger.

Vik–Digernes vil få en lengde på 25-31 km avhengig av trasévalg. Enten skal vegen gå i tunnel fra Solnørdalen under Svartløkvatnet, eller så blir det tunnel forbi Sjøholt og ny tunnel fra Ørskogfjellet til Vik i Vestnes. Uansett blir det minst sju kilometer med tunnel på strekningen. Kart: Statens vegvesen 

Nyheter

Møreaksen kan bygges vesentlig billigere enn de 36,4 milliardene som er gjeldende prisanslag. Det sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen til Våre Veger.

Kartleggingen av traséen for fjordkryssingen er nå så god at feilmarginen er nede på 10 prosent, ifølge Johnsen.

Ikke dårlig fjell

Under en pressekonferanse arrangert av Romsdalsaksen 14. november ble det hevdet at det var oppdaget mye dårlig fjell i traséen, noe prosjektlederen i Vegvesenet tilbakeviser overfor Våre Veger.

– Det er ingen indikasjoner på dette. De svakhetssonene vi har visst om er snarere noe mindre og ikke så dårlig fjell som en tidligere har tatt høyde for. Totalt sett er fjellet bedre enn forutsett, sier Johnsen til Våre Veger. Dette vil gjøre byggingen billigere.

Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen sier at det ikke var de som kom med påstanden om dårlig fjell i traséen. Han sier til Sunnmørsposten at det var en tilhører som hevda dette.

Trasévalg ikke kjent

Den største kostnadsreduksjonen kan komme ved at veger og tunneler utenom fjordkryssingen bygges med i hovedsak to kjørebaner i stedet for fire som et første utbyggingstrinn, sier prosjektlederen i Møreaksen.

Valg av trasé mellom Dragsundet i Skodje og Vik i Vestnes er så langt ikke kjent. Tunnel mellom Ørskogfjellet og Vik i Vestnes er ett av alternativene.

Fylkespolitiker Frank Sve sier at han vil bruke eksisterende veg over Ørskogfjellet, forbi Vestnes og ut mot Vik som hovedveg inn mot de nye bruene og den undersjøiske tunnelen. Så vil han kutte firefelts veg ut av Molde. På denne måten vil han kutte minst 10 milliarder kroner i kostnader.


– Møreaksen går ut over Hafast

Frps Frank Sve frykter totalprisen på Møreaksen blir så voldsom at det ikke blir mulig å finne penger til Hafast.– Unngår lange tunneler og store kostnader med Romsdalsaksen

Romsdalsaksen versjon to ble lagt fram tirsdag.Solvik-Olsen sa nei til Romsdalsaksen

Dei som jobbar for Romsdalsaksen møtte mannsterkt opp då samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte Brattvåg torsdag kveld.