Rådmannen i Volda ropar varsku:

– Ny sjukehusplan kan få alvorlege konsekvensar for kommunane og pasientane

Helse Møre og Romsdal legg opp til å dytte nye kostbare oppgåver over på kommunane, meiner rådmann Rune Sjurgard i Volda. Han ber om hjelp frå rikspolitikarane for å stanse utviklinga.

SLÅR ALARM Rådmann i Volda Rune Sjurgard.  Foto: Svein Olav Humberset

Nyheter

(Møre-Nytt): Helse Møre og Romsdal har bede kommunane uttale seg om Utviklingsplanen for åra 2019–2022.