Bydelsutvalget for Hessa, Skarbøvik og Aspøy følger planer om fortetting

Ber for bevaring av grønne lunger

– Vi skjønner at det må fortettes, men ber samtidig om at det må være noen grønne lunger igjen for folk som bor på Aspøya.

FØLGER MED Hans Jørund Remmen leder bydelsutvalget for Hessa, Skarbøvik og Aspøy. Utvalget er opptatt av at Aspøya må ta vare på alle grønne lunger, og har tatt initiativet til at det skal gjøres en registrering av både private og offentlige grøntareal. Remmen står her ved tomta i Øwregata 10 der det nå er søkt om rammetillatelse for et bygg med 17 leiligheter. 

Det er ikke nok å bygge boliger. Folk må få trivelige bomiljø også

Hans Jørund Remmen
Nyheter

Hans Jørund Remmen er leder i bydelsutvalget for Hessa, Skarbøvik og Aspøy.