Miljødirektoratet bekymret over manglende deponiavklaring

Deponiskrekk i Ålesund

Oppryddingen av giftige sediment i Aspevågen går så sakte at det nå skaper bekymring i Miljødirektoratet.

Aspevågen Gamle miljøsynder skal ryddes opp via prosjekt «Ren Borgundfjord», som starter i Aspevågen. Men hvor skal de forurensa massene plasseres? Et deponianlegg på Kvennaneset øst er beregnet å koste 54 mill. kr (pluss moms), Kvennaneset vest 32 mill. kr. I Gangstøvika 39 mill. kr og på Flatholmen 34.mill.kroner, ifølge en rapport fra Norconsult.   Foto: Staale wattø

Deponisaken er åpenbart den store hindringen i prosjektet pr. i dag

Runar Mathisen
Nyheter

– Vår bekymring er at det går for langsomt. Deponiplasseringen skulle jo for lengst vært bestemt, sier Runar Mathisen, seniorrådgiver i Miljødirektoratet til Sunnmørsposten.