«Harald var ei tydelig stemme som jeg alltid lyttet til med respekt»

Tidligere kolleger og politikere minnes Harald Kjølås.

Gikk bort mandag Tidligere redaktør i Sunnmørsposten, Harald Kjølås. Her fra da han fyllte 70 år.  Foto: Bjørn Halvorsen

Nyheter

Ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund 

Ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund har møtt Kjølås i mange sammenhenger.

- Det var fryktelig triste nyheter. En bauta har gått bort. Harald var ei tydelig stemme som jeg alltid lyttet til med respekt. Han hadde en evne til å markere stolper i samfunnet over hva som var viktig og uviktig. Vi møttes i mange sammenhenger og han var aktiv på mange plan. Han er et forbilde for oss alle som vil bli sårt savnet, sier Aurdal.

- Et sjokk

Fylkesmann Lodve Solholm.  Foto: Petter Sandvik

Hun får støtte av fylkesmann i Møre og Romsdal, Lodve Solholm.

- Dette var et sjokk. Mine tanker går først og fremst til kona Thorild og familien. Harald var et fantastisk godt menneske og venn. Han var en skarp og kunnskapsrik journalist og redaktør som jeg hadde stor tillit til. Jeg lærte han også å kjenne som kulturbygger gjennom Storfjordens Venner. Han hadde en fin og myk penn som har betydd mye for Nordvestlandet.  Jeg fikk oppleve medmennesket Harald med stor kunnskap og masse humor, også på det private plan. Det føles som at det sterkeste treet, nemlig tuntreet, har veltet. Jeg vil savne Harald, sier Solholm

Kunnskapsrik

Tidligere fylkesordførar Olav Bratland. 

Olav Bratland, styremedlem i Storfjordens Venner og tidligere fylkesordfører, sier følgende om Kjølås.

- Som politiker opplevde jeg Harald Kjølås som en svært kunnskapsrik person. Han var en person jeg lyttet til og hadde respekt for hans meninger. Hans innsikt i politikken kan stå som et forbilde for mange i mediabransjen. Jeg kommer til å minnes Kjølås som den bautaen han var, sier han.

Tung beskjed

Tidligere rådmann i Ålesund, Ragna Dahl Grønnevet. 

Ragna Dahl Grønnevet, styreleder i Stiftinga Sunnmøre Museum og tidligere rådmann i Ålesund er i sorg over Kjølås sin bortgang.

Dette var en tung beskjed å få i dag. Harald Kjølås var en redaktør med genuin interesse for politikk og med stor kunnskap om samfunnet. Jeg tror ikke jeg hadde noen vanskelig diskusjoner med han i de 21 årene jeg arbeidet i Ålesund kommune. Men jeg hadde mange interessante samtaler. Han var opptatt av Sunnmøre, og da jeg ble styreleder i Stiftinga Sunnmøre Museum, oppdaget jeg til fulle hvor mye arbeid Harald har lagt ned for i å formidle sunnmørsk historie i mange ulike lag og organisasjoner og gjennom Sunnmørspostens spalter. Harald hadde et stort tidsperspektiv i sin gjerning.  Ved å kjenne sin historie, forsto han også sin samtid, og han hadde alltid mange interessante synspunkt på hvordan Sunnmøre skal utvikle seg videre. Han var opptatt av nye løsninger i en ny tid. Den som er trygg på historien, er modig nok til å se fremover med nye øyne. Det skal vi alle lære av, sier Grønnevet.