Tyskholmen-ulykka

– Kunne Ronny ha vært berga?

Foreldrene Kari og Kai Røbekk med kritikk av politiet etter sønnens død i båtulykka på Tyskholmen.

Mista sønnen Kari og Kai Røbekk er foreldre til Ronny Røbekk. Vel en måned etter ulykka der sønnen døde står de fram med kritikk av politiet. – Det har vokst seg fram over tid, dette, sier de. 

Ikke bare opplever vi at politiet har svikta. Vi mener at de i etterkant tåkelegger hendelsesforløpet med utspill de har kommet med, men også at de bortforklarer og dysser ned det de sjøl har gjort

Kai Røbekk
Nyheter

– Jeg snakka med Ronny så seint som lørdagen, bare timer før ulykka. Han var innom her for å sjekke ut mulighetene for å se boksekampen med Cecilia Brækhus på TV. Den skulle gå seinere den kvelden, men fordi det var såpass dyrt, slo vi det fra oss. Der og da snakka vi ikke noe om hva han skulle videre den kvelden, men da jeg måtte ut et ærend, var han her fremdeles.