Norddal:

Derfor har fleire lokale gartneri slutta å produsere julestjerner

Linge Gartneri produserte 30.000 julestjerner. Berdal Gartneri hadde på det meste 22.000. No har begge gartneria i Norddal kommune slutta med julestjerner.

JUL Inntil for få år sidan vart det produsert over 50.000 julestjerner ved to store gartneri i Norddal kommune – halvparten av forbruket i Møre og Romsdal. No har begge slutta med juleplanter. Den eine satsar no berre på sommarblomster, den andre berre på agurk. 

Nyheter

Problemet begge møtte var å få innpass i kjedebutikkane, for det er der mesteparten av juleplanten blir selt.