Offisielt åpnet:

Nytt krisesenter skal gi trygghet og hjelp

– Dette må være et godt sted å være for dem som har det vondt.

ÅPNING Gjester og vertskap på åpninga av Krisesenter for Sunnmøre i går. F.v. Terje Melseth og Kjell Trandal fra Hent, arkitekt Harald Hjelle, leder i byggekomiteen, Birger Hjelle, prosjektleder Marthe Flem Honningdalnes, teamleder Cecilie Teunissen og Ålesunds varaordfører Tore Johan Øvstebø. 

fakta
  • Krisesenteret tilbyr hjelp til barn, kvinner og menn som har vært utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.
  • Senteret betjener en døgnbemannet krisetelefon. Kvinner kan ringe 70 16 33 33 / 945 39 945 og menn kan ringe 90 70 74 33.
  • Krisesenteret tilbyr kvinner og barn et sted å bo i en periode hvor de trenger å være i sikkerhet fra den som har utøvd n. Tilbudene til kvinner og menn holder til på forskjellige steder.
  • Krisesenteret har også et dagtilbud og tilbyr gratis juridisk rådgivning og bistand til både kvinner og menn.
  • Kilde: Krisesenter for Sunnmøre
Nyheter

Denne replikken falt fra en av gjestene som var invitert til den offisielle åpninga av Krisesenter for Sunnmøre i går. Senteret ble tatt i bruk allerede i sommer, men i går var det tid for taler, blomster og bløtkake.

18 kommuner

Birger Hjelle og Marthe Flem Honningdalnes fra Ålesund kommunale eiendom har vært henholdsvis leder av byggekomiteen og prosjektleder for krisesenteret. Det var også Hjelle som fikk æren av å erklære senteret for åpnet.

Det er Ålesund som er vertskommune for krisesenteret som atten kommuner er med og driver. I 2010 ble krisesenteret ble overtatt av kommunene, og senteret fikk plass i en bygård i ytre bydel.


Krisesenteret for Sunnmøre har flyttet fra trang bygård til nye og gode lokaler:

Her kan voldsutsatte komme seg på beina igjen

– Hva skulle jeg har gjort uten disse menneskene? Antakelig hadde jeg havna på gata.

– Det var det vi kunne tilby den gangen, og det var selvsagt ikke særlig godt egnet for de tjenestene som krisesenteret skal gi, sa Birger Hjelle.

I januar i 2015 starta ombygging av påbygging av et kommunalt bygg som hadde stått tomt ei stund. Og resultatet er alle svært fornøyde med.

– Vi har ti overnattingsrom og gode uteområder for både barn og voksne, sa Cecilie Teunissen som er teamleder for krisesenteret.


Godt tilbud til voldsutsatte kvinner på Sunnmøre

Bygger nytt krisesenter

35 prosent av alle kvinner vil i løpet av livet bli utsatt for vold. Fra sommeren av står det et nytt krisesenter klart til voldsutsatte kvinner og barn på Sunnmøre.

Varaordfører Tore Johan Øvstebø kom med blomster og god barnelitteratur fra vertskommunen Ålesund og de 17 andre kommunene som driver senteret.

Nybygget har kostet rundt 24 millioner kroner.