Nytt liv i den gamle møbelfabrikken til Helland Møbler i Stordal:

No skal salat dyrka på avfallsstoff av fisk ut til Facebook-kundane

– Dette er framtida. Japan har brukt metoden med plantefabrikk lenge, fortel gründer Vibeke Evensen.

PILOTANLEGG Vibeke Evensen med microgrønt og anna grønt som ho driv fram i pilotanlegget i Stordal. Akvaponi heiter økosystemet som gjev rein salat av fiskelort. 

Nyheter

Ho vandrar langs grøne radar i det som ein gong var produksjonslokala til Helland Møbler.