Digerneset–Molde 20 milliarder

Frank Sve mener Romsdalsaksen må utredes

Frps Frank Sve karakteriser vegprosjektet fra Digernes til Vik som luftslott. – Blir denne traseen valgt må Romsdalsaksen utredes, mener Sve.

Gavepakke Debatten om Romsdalsaksen som alternativ til Møreaksen kan komme til å øke i styrke etter at Statens vegvesen mener det vil koste nær fem milliarder med tofelts veg fra Digerneset via Tomrefjorden til Vik. Valg av Romsdalsaksen betyr at vegen over Ørskogfjellt blir rustet opp. Det vil ikke vegvesenet.  

Nyheter

En ny tofelts veg fra Digerneset via Dragsundet, Tomrefjorden og ut til Vik vil koste 4,8 milliarder kroner, ifølge Statens vegvesen. Bompengetaksten er anslått til rundt 70 kroner hver veg og kjøretiden mellom Ålesund og Molde vil bli kuttet med rundt 20 minutter.