Politidirektoratet undersøker varslingssak:

Intern misnøye med politimesteren

Ansatt har varslet Politidirektoratet om kritikkverdige forhold i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politikritikk En ansatt i Møre og Romsdal har sendt et varsel om kritikkverdige forhold i politidistriktet. Politimesteren er omfattet av kritikken, bekrefter Politidirektoratet.  

Nyheter

Politidirektoratet bekreftet nylig overfor Sunnmørsposten at de har mottatt varsel om kritikkverdige forhold i Møre og Romsdal politidistrikt.