Vil ha forandringer i Bingsa Næring

Næringsvirksomheten i Bingsa bør skilles ut som eget aksjeselskap, mener rådmannen i Ålesund.

NÆRING Rådmannen i Ålesund foreslår at næringsvirksomheten i Bingsa skal skilles ut som et eget aksjeselskap. 

Nyheter

Det var formannskapet som ba rådmannen utrede muligheten for på skille ut næringsdrifta i Bingsa fra den kommunale virksomheten for vann, avløp og renovasjon (VAR).