Sigrun Jahren har sluttet som kommunal leder

Sigrun Jahren, som var virksomhetsleder for Vann, avløp og renovasjon (VAR) i Ålesund kommune, har sluttet.

  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Jahren sluttet i Ålesund kommune 1. desember, bekreftet rådmann Astrid Eidsvik i en SMS overfor Sunnmørsposten mandag ettermiddag.Jahren begynte å jobbe i kommunen i 2013.

Som øverste leder for Virksomhet for vann, avløp og renovasjon (VAR) i kommunen kom hun i hardt vær da det i vår kom fram en rekke kritikkverdige forhold ved drifta av Bingsa Næring, som er en del av VAR. I vår ble det også kjent at hun har anvist tre fakturaer fra ektemannens firma verd nærmere 150.000 kroner (inkl.mva) for oppdrag på Bingsa. Jahren har erkjent at hun ikke burde betalt ut fakturaene, men understreket at hennes underordnede bestilte oppdragene. I et intervju med Sunnmørsposten i sommer kalte hun det en formell feil.

Sunnmørsposten har mandag forsøkt å komme i kontakt med Sigrun Jahren, men hun ønsker ikke å kommentere saka.

Kronikk:

«Byen trenger nyheter, ikke konstruerte skandaler.»

... nå må du fortelle meg hvem som skal lede deg.


Mandag publiserer Sunnmørsposten også et leserinnlegg skrevet av Jahrens ektemann, Tom Ivar Brate. Det kan du lese her.

– Enighet om å avslutte

Mandag ettermiddag sendte Ålesund kommune ut en pressemelding. Her skriver de at Ålesund kommune og Sigrun Jahren den 30. november ble enige om å avslutte arbeidsforholdet fra 1. desember 2017.

Kommunen har også offentliggjort avtalen. Her står det at bakgrunnen er «dialog som partene har hatt.»

Rådmann Astrid Eidsvik bekrefter at virksomhetslederen har sluttet i kommunen.  Foto: Arkivfoto: Nils Harald Ånstad

«Jahren har opplevd den siste tiden som belastende. Hun ønsker å avslutte arbeidsforholdet til Ålesund kommune», står det i avtalen.

Ingen oppsigelsestid

«Fra 1. desember anses alle gjensidige rettigheter og forpliktelser mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for opphørt. Det løper ingen oppsigelsestid. Denne avtalen innebærer fullt og helt oppgjør for alle forhold mellom partene», står det i avtalen.


Virksomhetsleder om Bingsa-avsløringene:

– Er ikke blitt spurt i Bingsa-saka

– De har ikke snakket med meg som ansvarlig for fagavdelingen.

 

Etterlønn og advokatregning

Jahren får utbetalt ni månedslønner i tillegg til allerede opptjente feriepenger, skriver kommunen.

Virksomhetsleder Sigrun Jahren har sluttet som virksomhetsleder for VAR.  Foto: Arkivfoto: Alexander Worren

«De utbetalte månedslønnene utover 01.12.2017 gir ikke rett til feriepenger og pensjonsopptjening. Ålesund kommune dekker nødvendige advokatutgifter, begrenset til kr. 15.000. Ved annen månedlig lønnsinntekt etter 01.06.2018 (etter 6 måneder), skal den gå til fratrekk fra det månedlige utbetalte beløp fra Ålesund kommune fra samme tid», står det i pressemeldingen fra kommunen.


Slik var kommunesjefen inne i anbudet ektemannen vant

Sunnmørposten kan nå dokumentere hvordan virksomhetsleder Sigrun Jahren var inne i prosessen som ledet fram til at ektemannen vant kontrakt i Bingsa.– Skandalejournalistikk av Sunnmørsposten

Kommunetopp mener Sunnmørsposten blander sammen ting og lager skandalejournalistikk om Bingsa.


Personalsak

På spørsmål om Jahren selv har sagt opp stillingen sin, eller er oppsagt, svarer rådmann Astrid Eidsvik følgende:

– Jeg har ikke noe mer å si enn det som avtalen understreker. Det er jo slik når man jobber fram slike avtaler, så er en også enige om at det er dette vi også formidler utad.

– Er dette en prosess som har pågått lenge?

– Jeg varsla for så vidt allerede før sommerferien at vi hadde en personalsak. Det har vi også opplyst om tidligere, sier Eidsvik.


Få oversikt over hva som har skjedd i Bingsa-skandalen

Klart for Bingsa-oppvask i Ålesund

Snart konkluderer flere instanser i Bingsa- etterforskningen.