Støtte til nasjonal akvariesatsing

Det Norske Akvariet Atlanterhavsparken ønsker seg status som nasjonalt akvarium. Nå får de støtte til et forprosjekt. 

Nyheter

Atlanterhavsparken ønsker å bli et nasjonalt akvarium, og det vil politikerne i Ålesund hjelpe dem med. Et enstemmig formannskap vedtok i går å bevilge 335.000 kroner til et forprosjekt med tanke på å sikre seg status som et nasjonalt anlegg. Forprosjektet skal kartlegge oppgaver og innhold i et nasjonalt akvarium, men også om Atlanterhavsparken har de ressursene som trengs for å fylle rollen.