Kongens gate i Ålesund:

Vurderer å bruke fysiske stengsler mot ulovlig trafikk i gågata

Når det ikke hjelper med skilt og trafikkvakter, må det sterkere lut til for å få bilene vekk fra gågata.

gågata: Hvis den ulovlige trafikken i gågata fortsetter, vurderer kommunen å sette opp fysiske stengsler i gata. 

Nyheter

I virksomhet for veg, anlegg og park, vurdere de å sette opp fysiske hindringer for å stoppe ulovlig og uønska biltrafikk i den delen av Kongens gate som er regulert til gågate. Virksomhetsleder Oddvar Kongsvik mener at såkalte teleskop-pullerter kan bli aktuelt. Dette er et kostbart tiltak, men vil fungere godt, mener han.