Helse Midt-Norge ville stenge styremøte økonomisk bæreevne:

Ekspert: – Kan ikke stenge pressa og publikum ute

Torsdag samles styret i Helse Midt-Norge for å diskutere den økonomiske bæreevnen, og det uten at verken presse eller publikum får være til stede.

Bodahl-Johansen har arbeidet med spørsmål rundt offentlig innsyn i mange år og anses som en ekspert på offentlighetsloven.  Foto: Institutt for journalistikk

Nyheter

Diskusjonen om den økonomiske bæreevna til helseforetaket holdes på et styremøte torsdag i forkant av at det skal gjøres endelig vedtak om bygging av det nye sjukehuset på Hjelset som har en verdi på 4,1 milliarder.

Det er denne diskusjonen direktør Stig Slørdahl vil ha bak lukkede dører. Han bruker paragraf 23 i offentlighetsloven som hjemmel til å stenge denne delen av møtet.

Bakgrunn: Klart for bygging av nytt sjukehus – vedtatt tross bekymring for økonomien

Nrk Møre og Romsdal har snakket med Gunnar Bodahl Johansen, ekspert på offentlighetsloven. Han sier at Slørdal ikke kan stenge møtet med denne paragrafen.

– Nei. Denne paragrafen gjelder bare når et offentlig organ er i en forhandlingsposisjon. Det betyr at dette handler om forhandling om avtaler, sier Bodahl-Johansen til Nrk.

Videre sier han at all diskusjon om økonomisk bæreevne skal gå for åpne dører.

– Denne typen diskusjoner skal gå for åpne dører. det er ingen ting folk er mer opptatt av enn helsen vår. De pengene som helseforetakene bruker på helse er ikke penger de tar fra egen lomme. Det er skattebetalernes penger.

Etter at Nrk var i kontakt med Bodahl-Jensen har helseforetaket åpnet for at møtet kan bli åpnet for presse og publikum.