Fremmerholen:

Politisk støtte til aksjon mot vannbehandlingsanlegg i Holsfjellet

De mener plasseringen av et anlegg for vannbehandling ikke er godt nok utredet. Alt tyder på at et flertall i Ålesund bystyre torsdag støtter dem.

PROTESTAKSJON Over tusen innbyggere har skrevet under innbyggerinitiativet «Nei til vannbehandlingsanlegg i Fremmerholen». Flere ganger har folk møtt opp for å protestere mot plasseringen i friområdet, like ved Fremmerholen barnehage. De vil ha et fjellanlegg i Holsfjellet, et alternativ som bare har vært delvis utredet.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Motstanden mot å plassere et nytt anlegg for vannbehandling i friområdet i Fremmerholen vokser. Også innad i Ålesund bystyre. Nå tyder alt på at det i bystyret torsdag vil bli et solid flertall for å få gjennomført en grundig utredning av bygging av et alternativt vannbehandlingsanlegg i Holsfjellet, istedenfor å vedta å plassere anlegget i friområdet i Fremmerholen, slik rådmannen vil.