Astrid Eidsvik

Snart ferdig i «gamle» Ålesund – og klar for nye

Torsdag 7. desember er Astrid Eidsvik med på sitt siste bystyremøte som rådmann i Ålesund kommune.

Rådmann Astrid Eidsvik blir rådmann i nye Ålesund.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

2. januar starter hun nemlig i jobben som rådmann og prosjektleder for nye Ålesund. Hun tar over som rådmann i den nye kommunen når den nye kommunen offisielt trer i kraft 1. januar 2020.

Da slår Ålesund, Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog kommuner seg sammen.

– Som prosjektleder og rådmann vil Eidsvik ha en sentral rolle i å bygge og utvikle nye Ålesund i samarbeid med de sittende rådmennene og de fem deltakende kommunene for øvrig, skriver kommunen.

I prosjektperioden fram til 2020 er Eidsvik blant anna ansvarlig for at arbeidet skjer i tråd med vedtak som gjøres i fellesnemnda, og for å sikre nødvendig framdrift for etablering av den nye kommunen.

Hun skal forberede og innstille saker til politisk behandling på samme måte som en rådmann. Hun har også myndighet til å ansatte for stillinger i prosektorganisasjonen, og myndighet til å overføre, innplassere og ansette personer i den nye kommunen.

Kommunalsjef Liv Stette blir rådmann i Ålesund kommune fram til stiftelsen av nye Ålesund.


Liv Stette foreslås som ny rådmann for Ålesund kommune

Tilsettingsutvalget foreslår at kommunalsjef Liv Stette skal bli ny rådmann i Ålesund kommune for perioden ut 2019.

 

Eidsvik tilsatt som rådmann

Astrid Eidsvik er tilsatt som rådmann i Nye Ålesund kommune.