Klassekampen:

Helse Midt får ekstraregning på nesten en halv milliard

En ny rentemodell gjør at det nyesjukehuset på Hjelset blir nær en halv milliard dyrere, ifølge Klassekampen.

Oversiktsbilde - nytt akuttsjukehus på Hjelset. På grunn av en ny rentemodell får Helse Midt en ekstraregning på nær en halv milliard kroner.   Foto: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

Sykehus som skal bygge eller pusse opp, får over 900 millioner kroner i nye utgifter. Grunnen er at regjeringen endrer rentemodellen, ifølge Klassekampen.

I statsbudsjettet er det lagt inn en endring som vil kunne få̊ store konsekvenser for sykehusene. Renta på lån regjeringen gir til nye byggeprosjekter ved sykehusene, er satt opp med 1 prosentpoeng.

Dermed øker prisen landets sykehus må̊ betale for å pusse opp eller bygge nytt. I første omgang rammer endringen nye investeringslån vedtatt fra og med 2018.

475 millioner dyrere

Avisen har kontaktet de tre helseforetakene dette gjelder. De sier effekten er på til sammen 910 millioner kroner i økte utgifter i løpet av lånenes levetid. Regjeringen har sagt at «økte renter vil gi tilsvarende effektiviseringskrav for helseforetakene».

Helse Midt-Norge får en ekstraregning på 475 millioner kroner ved byggingen av sykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset.


Milepæl for sjukehus på Hjelset:

Klart for bygging av nytt sjukehus – vedtatt tross bekymring for økonomien

Et enstemmig styre godkjente forprosjektet for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Dermed fortsetter prosjektet som planlagt.


Skal diskutere økonomiske bæreevne

Det nye sjukehuset på Hjelset er fra før beregna å koste 4,1 milliarder kroner – dette er altså uten at ny rentemodell er tatt hensyn til.

Dersom arbeidet går som planlagt er byggestart neste år. Forprosjektet for sjukehuset blei godkjent av Helse Møre og Romsdal sitt styre i forrige uke, til tross for en svært stram økonomisk situasjon og advarsler om at vedtaket manglet økonomisk realisme (fra blant andre Ålesund Arbeiderparti).

Helseforetaket må spare 200 millioner kroner neste år for å få penger til nytt sjukehus, og dette er bare begynnelsen. Ifølge en bærekraftsanalyse av Ernst & Young må de årlige kostnadene kuttes med 600 millioner kroner innen 2021 for å få nok penger til det nye sjukehuset

Siste ord blir sagt på styremøtet til Helse Midt-Norge i dag, når forprosjektet for sjukehuset skal opp. Da skal også den økonomiske bæreevnen til helseforetaket diskuteres.

Disse får også ekstraregning

Helse Sør-Østs nye klinikkbygg ved Radiumhospitalet vil bli 235 millioner kroner dyrere. Bygget har en kostnadsramme på 3,1 milliarder kroner.

Ved Helse vest blir utbygging og modernisering av Haugesund sjukehus 200 millioner kroner dyrere.

Ifølge professor i helseøkonomi ved NTNU, Jon Magnussen, står sykehusenes økonomi på stedet hvil, noe den har gjort i flere år.

Konserntillitsvalgt Christian Grimsgård ved Oslo universitetssykehus tror endringen i rentemodellen vil gjøre det vanskeligere å få̊ fornyet sykehusbyggene.

– Endringen vil presse sykehusøkonomien i tida framover, sier Grimsgård til NTB.

Hun frykter at sykehusene enten vil la være å bygge eller bygge for trangt.

Fullt hus på leverandørmøte om sjukehus og E39 i regi av næringsforumene i Molde og Kristiansund:

Disse vil bygge det nye sjukehuset og oppgradere vegen

Investeringene på bortimot 5,5 milliard kroner er interessante for mange lokale aktører, som håper å bli underleverandører til storprosjektene.

Innlegg

Egosentriske fanebærere i regionstriden

Lars E. Gjørsvik, Ålesund, har i Sunnmørsposten 29.11.2017 innlegget «Stopp galskapen, stopp Molde!» Ærlig beskriver han roten til fogderilistene, både på Sunnmøre og på Nordmøre. Hvis vi ikke kan få det, så skal i hvert fall ikke naboen ha det.