Knusende kritikk i ny revisjonsrapport

- Noe er riv ruskende galt ved fagskolene

Bruken av overtid ved fagskolen i Ålesund har vært helt ute av kontroll. Enkelte lærere har hatt utbetalt overtid helt opp mot 228.000 kroner.

Fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde mener noen er rivruskende galt ved fagskolene i fylket.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

En revisjonsrapport kommer med knusende kritikk av driften ved fagskolene i Ålesund og Kristiansund. Hovedkritikken er en overtidsbruk tilsynelatende helt ute av kontroll. Situasjonen beskrives som verst ved fagskolen i Ålesund.