Fylkestinget

Miljøpris til Plastfritt Giske

Siden september har de samlet inn 22 tonn med plassavfall. For det fikk de Fylkestingets miljøpris for 2017.

Ina Giske tar i mot Fylkestingets miljøpris fra fylkesordfører Jon Aasen og leder i region- og næringsutvalget, Runar Westheim.  Foto: Geir Strand

Nyheter

Organisasjonen startet etter at hvalen som drev i land på Sotra viste seg å ha magen full av plast. De arbeider for et plastfritt hav, og organiserer både ryddedugnad og andre aksjoner for å holde fjøra fri for søppel.

- Det startet som et initiativ på Facebook. I høst fikk vi penger fra potten som er avsatt på statsbudsjettet til dette. Da tok vi kontakt med skolene i kommunen og startet organisere ryddeaksjoner. Da tok dette skikkelig av, sier Ina Giske.

Hun er stolt og glad for at organisasjonen har fått miljøprisen.

- Vi er veldig glad for at et initiativ som dette blir lagt merke til av fylkestinget, sier Giske.

Hun viser til at et rent hav er viktig for en fiskerikommune som Giske.

- Som en kystkommune og en av landets største fiskerikommuner, kan vi ikkje sitte stille å sjå på at havområda og kystlinja vår vert fylt opp av plast og anna miljøskadeleg avfall. På bakgrunn av dette er det tatt initiativ til ryddeaksjoner med spesielt fokus på å samle inn plast i fjøra rundt om på øyane våre, der vi går systematisk til verks og ryddar øy for øy, sier hun.