Nå styres politi og brannvesen herfra

Nå har nødmeldesentralene for politiet og brannvesenet i Møre og Romsdal offisielt flytta sammen.

Statsråd Per-Willy Amundsen i Justis- og beredskapsdepartementet (nummer to f.v.) sto for den offisielle åpningen. Her sammen med f.v.; brannsjef Geir Thorsen, avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB, Knut Smedsrud fra Politidirektoratet og politimester Ingar Bøen.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Samlokaliseringen blir markert med en høytidelig åpning i de nye lokalene til 110-sentralen på politihuset i Ålesund tirsdag - vegg i vegg med politiets operasjonssentral.

I løpet av 2017 og 2018 skal det opprettes en felles operasjonssentral for hvert av de 12 politidistriktene i Norge. Da reduseres antall sentraler fra 27 til 12.

Politiet i Møre og Romsdal tok den nye operasjonssentralen i bruk i september, og nå styres politiet i heile fylket herfra. Før var det to sentraler; en for Sunnmøre og en for Nordmøre og Romsdal. For noen dager siden flytta også 110-sentralen inn i naborommet.

Statsråd Per-Willy Amundsen i Justis- og beredskapsdepartementet står for den offisielle åpningen, assistert av Knut Smedsrud fra Politidirektoratet og avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

– Jeg har fått høre at de allerede har fått merke merverdien av samlokaliseringen, sa ministeren da han sto for den offisielle åpningen inne i 110-sentralens lokaler.

– Målet er at det skal bli mer trygghet, raskere situasjonsforståelse og bedre muligheter til å håndtere større hendelser, sa ministeren, før han etter den korte talen erklærte sentralen for åpnet.

Samlokaliseringen som markeres i dag er den tredje i Norge, ifølge politiet. Tidligere i år ble nødmeldesentralene i Hamar (Innlandet politidistrikt) og Bodø (Nordland) åpnet, også da med ministerbesøk. I Bodø ble også helsevesenets AMK-sentral inkludert. I Møre og Romsdal er ikke AMK-sentralen med inn. Helse Møre og Romsdal har valgt å ha sin AMK-sentral i tilknytning til sjukehuset på Åse.

Erna fikk se ny operasjonssentral:

– Ja, her jobbes det hardt

Foreløpig er det en byggeplass, men snart skal politiet i hele fylket styres fra den nye operasjonssentralen i Ålesund. Tirsdag fikk statsministeren en omvisning i lokalene.